Oasemoment ‘Blijde Boodschap’

Nieuws

Het laatste Oasemoment dat de Emmaüsparochie dit jaar organiseert vindt plaats op donderdag 20 december en zal gewijd zijn aan ‘de Blijde Boodschap’.

Om uit de Kerstdagen weg te blijven wordt het Oasemoment van december dit jaar uitzonderlijk al op de derde donderdag van de maand voorzien. Het zal voortbroderen op de eerste lezing van de derde zondag van de advent, een tekst van de profeet Sefanja. “Verheug u en wees blij met heel uw hart” klinkt het bij deze minder gekende profeet. Dat is de perfecte aanleiding om het te hebben over het Evangelie als een Blijde Boodschap.

Want het verhaal dat God met de mensen schrijft is toch een blijde boodschap? Wat is dan de kern van die blijde boodschap? Wat maakt die boodschap van het Evangelie precies tot een blìjde boodschap?

Het is geen toeval dat de liturgie ons Sefanja’s tekst laat beluisteren tijdens het tweede deel van de advent, in de aanloop naar het Kerstfeest. Want Sefanja’s jubelzang doet ons nadenken over waarom de komst van Gods zoon op aarde al twintig eeuwen lang een bron van grote vreugde is voor de mens. Het wordt dus een Oasemoment dat peilt naar de essentie van ons christen zijn.

Het Oasemoment vindt plaats op donderdagavond 20 december om 19 uur in de kerk van Sint-Willibrord. U bent er al welkom vanaf 18.30 uur om tot rust en gebed te komen.

En zo biedt de Emmaüsparochie tijdens twee opeenvolgende weken twee gebedsmomenten voor de adventstijd aan. Na de oecumenische adventsbezinning in Sint-Godelievekerk op dinsdag 11 december wordt het Oasemoment over de Blijde Boodschap een volgende welgekomen stap om het Kerstfeest te ontdoen van alle valse romantiek en scherp te stellen op wat dit feest écht betekent voor ons en voor de wereld.

Oasemoment ‘Blijde Boodschap’