Oasemoment donderdag 21 maart

Nieuws

Het tweede Oasemoment dat onze Emmaüsparochie tijdens deze Veertigdagentijd aanbiedt, vindt plaats op donderdagavond 21 maart. Uitzonderlijk dus niet de vierde donderdag van de maand, maar een week eerder, om niet samen te vallen met Witte Donderdag.
Het zal blijven stilstaan bij de bijbelpassage waar Jezus Christus een paar dagen voor hij de kruisdood zal sterven te gast is bij Simon in Betanië. Onverwachts komt een vrouw binnen, en zij zalft Jezus’ lichaam met balsem, balsem die zo superduur is dat getuigen kwaad reageren op wat de vrouw doet.

Zalven is zegenen

Iemand zalven is iemand zegenen. Ook wij zijn gezalfd, door ons doopsel alleen al.
Maar de vrouw in het evangelie gaat een stap verder. Op haar beurt zalft zij Jezus, beantwoordt zij met liefde de liefde van de man die voor ons gaat sterven.
Ook wij worden, als gezalfden, gezonden om anderen ‘zalvend’ nabij te zijn, zorg te dragen voor die ander dus.
Het Oasemoment vindt plaats in de weekkapel van de Sint-Andrieskerk, tenzij het dan al zacht genoeg zou zijn om bijeen te zitten in het koor van de kerk.
Het begint om 19 uur en duurt een halfuur. Een halfuur om met bezinnende teksten, een beetje stemmige muziek en momenten van stilte tot rust en gebed te komen. Je bent er al welkom vanaf 18.30 uur.
Wil je je voorbereiden om er straks een sterke Goede Week van te maken, dan is het Oasemoment daar de gelegenheid bij uitstek toe.

Oasemoment donderdag 21 maart