Oasemoment do. 23 november

Nieuws

Op donderdag 23 november biedt onze Emmaüsparochie weer een Oasemoment aan, een halfuur luisteren naar bezinnende teksten en samen bidden, met tussendoor momenten van stilte en rustige mziek.

De teksten van het Oasemoment zullen vooruitkijken naar het evangelie van de laatste zondag van het kerkelijk jaar: “Ik had honger, en jullie hebben Me te eten gegeven. Ik had dorst en jullie hebben Me te drinken gegeven.” Over de werken van barmhartigheid zullen we het inderdaad hebben.

Het Oasemoment vindt plaats op donderdag 23 november om 19 uur in de Sint-Andrieskerk. Je bent er al vanaf 18.30 uur welkom om het in stilte rustig te maken in je hart.

Oasemoment do. 23 november