Oasemoment op 26 januari

Nieuws

Het eerste Oasemoment van het nieuwe jaar is op donderdagavond 26 januari. We zullen dan terugblikken op het evangelie van de zondag voordien.
Jezus staat dan aan het begin van zijn verkondiging in Galilea, en Hij roept enkele vissers om Hem te volgen. “Ik zal jullie tot vissers van mensen maken” is zijn boodschap tot deze mensen.
Wat bedoelt Jezus met die rare belofte? Laten wij ons roepen, zoals die vissers geroepen werden door Jezus? En willen wij ons op onze beurt zelf ook tot vissers van mensen laten maken?
Daar zal dit Oasemoment over gaan, met een fijne selectie van bezinnende teksten, gebeden, tussendoor een beetje muziek, en ook heel wat… stiltemomenten.
Kom ‘s de heel aparte sfeer van onze Oasemomenten beleven. En kom er tot rust. En tot jezelf.
Het Oasemoment vindt plaats om 19 uur in de weekkapel van onze Sint-Andrieskerk. Je bent er al vanaf 18.30 uur welkom om het stil te maken in je hoofd.
We komen bijeen in de veel kleinere weekkapel om zuinig om te springen met energie. Voel je vrij om een mondmasker aan te trekken als je je daar veiliger bij voelt.

Oasemoment op 26 januari