Ook na 13/12 geen eucharistievieringen

Nieuws

De situatie blijft onveranderd: geen eucharistievieringen in onze Emmaüsparochie, en trouwens wellicht ook niet in heel Brugge, ook niet op Kerstdag.  De heel kleine toegeving die de overheid de voorbije week voor de erediensten deed maakt een herneming van de eucharistievieringen niet mogelijk.

Na een arrest van de Raad van State en gesprekken met de geloofsgemeenschappen formuleerde Justitieminister Van Quickenborne het compromisvoorstel om eredienst weer mogelijk te maken voor maximaal 15 personen. Laten we eerlijk zijn: dit maakt het onze Emmaüsparochie niet mogelijk de vieringen op korte termijn te hervatten.

Discriminatie

Elk weekend wonen gemiddeld een 700 mensen een viering in de Emmaüsparochie bij. En met Kerstmis (kerstnacht en kerstdag samen) mochten wij vorig jaar niet minder dan 1.700 kerkgangers verwelkomen.

Zelfs met een verdriedubbeling van ons aantal vieringen zouden wij op kerstdag nog geen tien procent van het aantal gegadigden een plaats in de kerk kunnen geven. En laten we realistisch zijn: het aantal eucharistievieringen verdriedubbelen is totaal onhaalbaar.

Nu weer eucharistie voorzien in onze kerken zou dus betekenen dat we véél meer mensen moeten ontgoochelen dan we er kunnen toelaten. Hoe ga je dan de gelukkigen kiezen die wel binnen mogen? Ga je grote groepen mensen de kou in jagen om hen dan toch de toegang tot de kerk te moeten weigeren?

Neen, nu weer missen in onze kerken voorzien zou neerkomen op een vorm van discriminatie. Want er bestaat geen enkel eerlijk systeem om de ene wel en de andere niet te laten.

Wachten op versoepeling

Daarom hebben de verschillende parochies en pastorale eenheden van ons Decanaat Brugge samen beslist om voorlopig nog geen eucharistievieringen te voorzien, en voor de herneming te wachten op een verregaande versoepeling van de regels.

Jammer voor de kerst natuurlijk. Maar misschien een mooie uitdaging om Kerstmis daar te laten gebeuren waar dat het meest nodig is: in ons eigen hart?

Ook na 13/12 geen eucharistievieringen