Sta ‘s Stil: ‘Koning’

Sta eens stil


Was je al eens koning te rijk?
Een kind, een kleinkind,
een knuffel van je geliefde,
een woord van troost,
een woord van vergeving.
Allemaal kleine dingen.
Geen blinkende, flitsende wereld.
Geen Versailles en pracht en praal.
Geen macht en geweld.
Gewoon kleine lichtpunten… 
Zo was Jezus.
Wie hem ontmoet, 
voelt zich een koning te rijk.
Je krijgt geen rijkdom, 
maar waardering, 
hij luisterde, 
hij genas,
gaf toekomst.
We mogen “mens” zijn.
Zo is Jezus koning, 
Hij maakt ons een koning te rijk.
Zo zijn christenen ook.
Emmaüsgangers maken 
van elke mens een koning:
treurenden worden getroost,
zieken voelen nabijheid,
vreemdelingen zijn welkom.
Emmaüsgangers luisteren.
Ze brengen licht in het leven.
Licht overwint donker,
geen reden om bang te zijn,
een nieuwe hoopvolle wereld
wordt concreet gemaakt.
Doe je ook mee? 

Georges

(bij Joh. 18, 33b -37)

Sta ‘s Stil: ‘Koning’