Sta ‘s stil: ‘Rein maken’

Sta eens stil

Dit vroeg de melaatse aan Jezus.
Hij was een uitgestotene, omwille van het besmettingsgevaar…
Maar nog erger : melaatsheid werd toen gezien werd als straf van God.
Ook de toegang tot de tempel werd hem ontzegd.
Kan je je nog meer afgeschreven voelen ?…

Melaatsheid is als ziekte duidelijk te zien :
we kennen de beelden van verwrongen gezichten en ledematen…
God zij dank steeds minder, door adequate medicatie.
Maar die andere soort melaatsheid, de melaatsheid van het hart,
blijft meestal onder de oppervlakte, als een zacht woekerende schimmel.
Die melaatsheid heeft te maken met onze gedachten,
met onze houding en instelling.

In Ieper had ik een goede vriend, afkomstig uit “de Barakken” in Menen.
Hij zei: “Je moet eerst uitgesloten zijn uit een gemeenschap
vooraleer je een uitgeslotene kan begrijpen.
Je moet eerst ziek zijn om een zieke te begrijpen,
je moet eerst tot geen enkele club of beweging behoren
om te beseffen hoe mensen moeten knokken om aan de bak te komen.”

Die melaatse uit het evangelie: dat ben ikzelf…

Die melaatse komt bij Jezus.
Hij was ten dode opgeschreven en komt tot de Heer van het leven.
Hij was onrein en komt tot de geheel Zuivere.
En Jezus herstelt het menselijk contact met de melaatse.
Hij herstelt de harmonie tussen God en de mensen.
Alles is weer één.

Heel treffend : door de melaatse te genezen,
kan Jezus niet meer openlijk in de stad komen.
Hij verblijft buiten op eenzame plaatsen…
Hij wordt a.h.w. zelf melaats.
En de melaatse, die vroeger in het verborgene moest leven,
vertelt nu aan iedereen het goede nieuws !

Altijd is er die uitgestoken hand van God
die ons in Jezus aanraakt en zegt: “Ik wil, word rein!”
Wil je ook dit gebaar van Jezus verder doen ?

Paul

Sta ‘s stil: ‘Rein maken’