Sta ‘s stil: ‘Tempel’

Sta eens stil

De echte tempel van God
is daar waar mensen elkaar vinden,
de handen in elkaar slaan
om te groeien in verbondenheid
en ieder tot zijn recht laten komen.
Dat is Gods woonplaats in deze wereld.

De echte tempel van God
is daar waar mensen zich oefenen
in een nieuwe manier van leven,
waar alles spreekt van
‘Ik zal er zijn voor u’.
Dat is Gods woonplaats in deze wereld.

De echte tempel van God
is daar waar in de stilte
mensen bij de Bron komen,
Gods liefde binnen laten in hun hart
om liefde te worden voor elkaar.
Dat is Gods woonplaats in deze wereld..

Meer dan in gebouwen van hout en steen,
woont God in ons,
en in onze gemeenschap.
Zoals Jezus het was, zo ook wij:
wij zijn tempel van God,
zijn woonplaats in deze wereld.

(bij Joh. 2, 13-16)

Carlos

Sta ‘s stil: ‘Tempel’