Sta ‘s stil: Vissers van mensen worden

Sta eens stil

In ’n notedop van drie werkwoorden vernemen we wat Jezus kwam doen, wat Hij nog doet en wat Hij blijvend zal doen: verkondigen ‘Het Rijk Gods is nabij, bekeert u en geloof in de blijde boodschap’.

Anders gezegd: aan het Rijk Gods moet je bouwen en werken. Daarvoor zal steeds bekering nodig zijn om u te (her)oriënteren en voldoende verbonden te leven met de Heer.

Voor deze boodschap sta je niet alleen, ook Jezus niet; daarom kiest en roept Hij medewerkers want Christus weet: “Samen wordt ’t onmogelijke mogelijk” Jezus roept mensen, meestal per twee, (zelfs familie) want alleen mis je lotgenoten; je moet onderweg ook iets kunnen delen en uitwisselen, ervaring samenleggen, ja van gedachten wisselen want met twee zie je meer dan alleen.

Blijkbaar roept Jezus voor zijn werk mensen, die reeds ’n beroep hebben (geen diploma’s).

Toevallig of niet maar ’t zijn vissers, gewone mensen van ter plaatse en zelfs familie van elkaar.

Boeiend en hoopvol te zien, dat ze al hun ontwikkelde kwaliteiten zullen kunnen benutten bij hun nieuwe opdracht en zending, nl. mensenvissers te worden. Als vissers kennen ze het klappen van de zweep om met ’t gure weer om te gaan en niet te wachten tot ’t windstil is, zogezegd minder gevaarlijk. We kunnen zeggen, Jezus roept ervaringsdeskundigen om voortaan in zijn voetspoor en met zijn hulp mensen op te vissen om nadien zelf voller te leven. Blijkbaar waren Jezus blik en woord zo doordringend dat ze alles achterlieten, ’t vertrouwde materiaal en de familie. Dus de vertrouwde zekerheden opgeven en ’t risico nemen nieuw perspectief te zoeken en te vinden. Ze wagen de sprong omdat ze geloven in Jezus, hun nieuwe leider met ’n sterke boodschap.

Geroepen worden is dus dat stappenplan volgen, liefst ten einde toe, ook dat willen wij graag…

Marnix

Sta ‘s stil: Vissers van mensen worden