Sta ‘s stil: ‘Vrije mensen’

Sta eens stil

In de macht zijn van een onreine geest en die uitdrijven! Dat deed Jezus in Kafarnaüm!
Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Ook bij ons, mensen van nu, is de geest soms vertroebeld. Vol zijn van steeds maar geldgewin en machtswellust maakt dat je eraan vastzit. Je zit vast aan hebzucht en overheersingsdrang. Je kunt eigenlijk niet meer helder denken. De enige vraag is: ‘Wat brengt het mij op?’ Of misschien zit je vast aan de idee van ‘Wat ik doe is toch maar een druppel op een hete plaat!’ Ook zo’n gedachte verlamt en doodt elk initiatief. Je plooit op jezelf terug Je bent alleen nog met je eigen ik bezig.
Als we zo vast zitten, zien we niet meer wat voor onszelf en voor de anderen het beste is.
Maar Jezus geneest! Hij bevrijdt die man van zijn onreine geest. Hij maakt zijn geest weer vrij! Die man kan nu opnieuw zelf keuzes maken. Hij kan kiezen voor Jezus’ bevrijdende boodschap van graag zien en rechtvaardigheid.
En …waar staan wij in dit verhaal, jij en ik? Hoe zit het met onze keuze? Staan wij ook open voor die bevrijdende blije boodschap? Wij zijn vrije mensen. Zijn aanbod is er maar Hij laat de keuze aan ons.
Het is tijd om terug naar onszelf te keren en de keuze die we maakten eens onder de loep te nemen. Die bevrijdende, blijde boodschap waar jij en ik van leven is die werkelijk aan ons te zien? Is die te voelen in onze omgang met elkaar en met allen die ons levenspad kruisen?

Mezelf

En langzaam kom ik terug naar mezelf.
Lange tijd was ik mezelf kwijt,
kon ik niet meer denken,
met de hersenen van mezelf,
niet meer zien
met de ogen van mezelf,
ja, niet meer lopen
met de benen van mezelf.
Nu kom ik langzaam binnen
in het lichaam van mezelf
en opent zich de ziel
van mezelf, vanzelf.

Teejoo (uit Even Stilstaan)

(bij Mc 1, 21- 28)

Christine

Sta ‘s stil: ‘Vrije mensen’