Sta ‘s Stil: Wees waakzaam

Sta eens stil

Twee en drie december vieren we kerkelijk Nieuwjaar en we zullen voortaan tijdens de zondagen hoofdzakelijk het evangelie van Marcus lezen. Jezus vraagt ons nu in het evangelie tot vier keer toe:

Wees waakzaam, wees wakker, wees alert, attent en aandachtig.

Ja, leren op de uitkijk staan om Iemand te ontmoeten. Iemand verwachten is een actief werkwoord, dus veel meer dan passief afwachten. Jezus wil ons wakker schudden, zodat wij aan ’t gebeuren, ja aan Zijn Komen, niet voorbijlopen maar open en ontvankelijk zijn.

Anders gezegd: adventstijd is niet voor verstrooide, slaperige en onverschillige mensen, die geleefd worden. We moeten dus voorbereid zijn, we mogen ons niet blind staren op voorbijgaande pietluttigheden. Om ons nu verder te oefenen in verwachten en uitzien, zullen we op onze weg naar kerstmis, Bijbelse, zwangere vrouwen beluisteren zoals Elisabeth en Maria.

Wellicht kunnen daarnaast ook zwangere vrouwen uit onze omgeving ons ook stimuleren om open te staan voor iets nieuws, om oog en oor te zijn voor nieuw leven, toekomstgericht…die zwangeren dragen zelfs hun trouwste supporter in hun schoot, dat kleine kind en naast hen hun lieve partner.Die vrouwen hebben geen moeite om in hun verwachtingstijd de juiste prioriteiten te leggen ook bij voeding, drank, rust nemen en rookgedrag.

De adventsliturgie leert ons telkens weer hopen, verlangen, verwachten en uitzien. Mag deze liturgisch sterke tijd van ons blije verwachtingsmensen maken, bij wie ’t wonder van Jezus’ komst weer gebeurt en gestalte krijgt en wij Emmanuel-mensen worden. Zo worden wij nieuwe mensen van hoop, licht en liefde met God in handbereik.

 Marnix

Sta ‘s Stil: Wees waakzaam