Sta ‘s stil: De wijzen uit het Oosten

Sta eens stil

De wijzen uit het Oosten
volgen de ster in het duister,
in een sterk geloof
in een nieuwe toekomst.

Welke ster volgen wij?
Durven wij vertrouwen
in een nieuwe toekomst
ondanks alle duister in de wereld?

De wijzen uit het Oosten
vragen de weg aan de koningen.
Maar ze krijgen geen antwoord,
ze worden op weg gestuurd,
om verraad en bedrog te brengen.

Aan wie vragen wij de weg?
Kijken we naar elke grote mond van de wereld?
Laten we ons leiden door eigenbaat?
We laten ons toch niet op weg zetten,
om het winstbejag van anderen

De wijzen uit het Oosten
brengen goud, wierook en mirre mee.
Ze geven het beste van zichzelf.

Wat brengen wij mee?
Wat kunnen wij geven van onszelf?
Vertrouwen, hoop, toekomst, vrede…

De wijzen uit het Oosten
gaan langs een andere weg terug.
Ze hebben de ster gezien
en zijn andere mensen geworden.
Nu kunnen zij licht brengen
voor de mensen uit hun land.

Heeft Kerstmis ons veranderd?
Gaan wij langs nieuwe wegen verder?
Waar kunnen wij een ster zijn
voor medemensen ons toevertrouwd?

(bij Mt 2, 1-12)

Georges

Sta ‘s stil: De wijzen uit het Oosten