Steun slachtoffers watersnood

Nieuws

De hallucinante beelden van de watersnood in de Ardennen en oostelijk Limburg laten niemand onberoerd. Duizenden en duizenden mensen zijn alles kwijt en hebben geen dak meer boven hun hoofd.

Op korte termijn is er geld nodig om de dringendste noden te lenigen, veel geld. De Emmaüsparochie roept je op om solidair te zijn met al wie door het noodweer getroffen werd.

We dachten er even aan om in onze weekendvieringen op 17 en 18 juli een collecte te houden. Maar een onaangekondigde collecte is geen goed idee, want heel wat kerkgangers hebben geen of amper geld bij.

Daarom sluiten wij ons liever aan bij de oproep om snel je gift over te schrijven op het algemene rekeningnummer dat op naam van het Rode Kruis geopend is om alle financiële steun te bundelen.

Stort je bijdrage op rekeningnummer

BE70 0000 0000 2525
van het Rode Kruis

Meer info op www.rodekruis.be/helpenhelpt

 

 

Steun slachtoffers watersnood