Vieringen in het vormselweekend

Nieuws

In het weekend van 26 en 27 mei zijn er in alle kerken van de Emmaüsparochie de vormselvieringen.

Dat weekend is er een gewone weekendviering op zaterdag in de kerk van Sint-Baafs, en op zondag in Sint-Andries en Sint-Willibrord. Omdat de Vormselviering op de dag van de weekendviering valt, is er geen gewone weekendviering in Sint-Godelieve en Sint-Michiel.

Vieringen in het vormselweekend