Vormsel op 8 en 9 juni

Nieuws

In het Pinksterweekend van 8 en 9 juni vinden in de vijf kerken van onze Emmaüsparochie vijf vormselvieringen plaats.

Dit jaar werd voor het eerst gekozen voor een gezamenlijke aanpak van de vormselvoorbereiding en -viering. Een ingrijpende operatie! Een twintigtal catechisten sloeg de handen in elkaar om samen met pastoor Filip Vanbesien gestalte te geven aan deze nieuwe aanpak.

De 183 vormelingen konden kiezen in welke kerk ze hun vormsel wilden doen en waar ze catechese wilden volgen. Zewerkten daarbij rond de vier V’s : de V’s van Vriendschap, Vertrouwen, Vreugde en Verzoening.

Voor meer duiding kunt u hier terecht.

Vormsel op 8 en 9 juni