Zaterdagmis tijdelijk in Sint-Baafs

Familienieuws

Het voortdurende lawaai in de Sint-Michielskerk belet de kerkgangers om de kerkdienst comfortabel te volgen. Daarom heeft het pastoraal team van de Emmaüsparochie in samenspraak met de nieuwe Kerkfabriek moeten beslissen de weekendviering op zaterdag niet langer plaats te laten vinden in de kerk van Sint-Michiel maar tijdelijk te verhuizen naar de Sint-Baafskerk, met ingang van zaterdag 24 juni.

Zwaardere gsm-zender

Waar gaat het om? Zoals zovele kerktorens in ons land huisvest de kerk van Sint-Michiel al jarenlang gsm-zenders. Zo’n zender veroorzaakt heel wat warmte, en dus is een ventilatiesysteem nodig om de installatie dag in dag uit af te koelen.
De almaar toenemende technische eisen die aan het gsm-verkeer gesteld worden, hebben het nodig gemaakt om de zender te vervangen door een zwaardere installatie Maar een zwaardere installatie vergt een groter vermogen en dus meer ventilatie, en die zorgt voor meer lawaai. Hoe warmer het is, hoe meer stoornis dat geeft. Met een hopelijk warme zomer in aantocht is dat geen aantrekkelijk vooruitzicht.

Verdieping hoger

Eerst heeft men geprobeerd het storende lawaai te verhelpen door een wand te plaatsen. Maar dat hielp niet. Dus moest men op zoek naar een ingrijpender oplossing.
Die zal erin bestaan om de hele installatie een verdieping hoger te plaatsen, in de kerktoren zelf.
Het klinkt simpeler dan het is. Want er moet in de toren een nieuwe vloer geplaatst worden, met een grote opening met luik om het mogelijk te houden de klokken naar beneden te halen.

September

Zoiets in de vakantieperiode realiseren ligt niet voor de hand. De verantwoordelijken van de Kerkfabriek gaan er daarom van uit dat deze oplossing pas in september gerealiseerd zal kunnen worden.
Om in afwachting de hinder voor de kerkgangers zo beperkt mogelijk te houden, wordt de wekelijkse zaterdagviering om 17.30 uur verschoven naar de kerk van Sint-Baafs. Dat blijft zo tot het weer stil is in de kerk van Sint-Michiel. Van zodra dat kan, zal de eredienst terugkeren naar Sint-Michiel.
Uitvaarten in kleine groep kunnen wel plaatsvinden in de weekkapel van Sint-Michiel. Dat geldt ook voor de midweekvieringen, weze het dat er in juli en augustus geen midweekviering is.

Emmaüsrijders

Lukt het jou niet of moeilijk om in de Sint-Baafskerk te geraken? Geen nood, met onze Emmaüsrijders proberen we parochianen die minder mobiel zijn toch bij de eredienst te krijgen. Meld je probleem telefonisch aan het Emmaüssecretariaat, dat een oplossing voor jou zal zoeken. Bel van maandag tot vrijdag, elke voormiddag tussen 9.30 en 11.30 uur, naar Maria (0473 46 03 19) of Anne (0484 76 25 87).

Zaterdagmis tijdelijk in Sint-Baafs