Vastenbezinning 10 maart

Nieuws

Op dinsdagavond 10 maart om 19 uur heeft in de Sint-Godelievekerk de jaarlijkse vastenbezinning plaats van onze Emmaüsparochie.

Twee evangelieteksten vormen de Bijbelse kern waarrond de bezinning is opgebouwd: de parabel van de rijke dwaas met zijn schuren en het verhaal over de penning van de arme weduwe. Wat baat het te sparen als je daardoor uitstelt om te leven? Hoe veel groter is de (zelf)gave van de vrouw die haar schamele bezit weggeeft dan de giften van de rijken die slechts uit hun overvloed delen? ‘Delen is het nieuwe hebben’, als we niet achterhouden wat anderen nodig hebben om te kunnen leven.

Met bezinnende teksten, stilte, gebed, orgelmuziek en samenzang willen we ons bezinnen over de echte vasten en zijn betekenis voor ons leven. Gaat het ons om ‘hebben’ of gaat het ons om ‘zijn’?

Allen welkom!

Vastenbezinning 10 maart