8.700 euro voor Broederlijk Delen

Nieuws

Niet minder dan 8.694,30 euro heeft de Emmaüsparochie dit jaar bijeengezameld voor de Vastenactie Broederlijk Delen. Die had deze keer bijzondere aandacht voor het Afrikaanse land Oeganda en de acties die opgezet worden om de boeren daar een menswaardiger leven te bezorgen.

Ook dit jaar voerden we allerlei acties zoals de Koffiestop, een sober ontbijt, sobere malen en Solidariteitsmalen en een sponsortocht van de vormelingen van Sint-Baafs en Sint-Godelieve, allemaal om geld bijeen te brengen voor de Vastenactie. Al die acties brachten samen 3.720,33 euro op.

Daarnaast waren er ook twee omhalingen in de weekendvieringen, de eerste halverwege de Vasten, de tweede op Stille Zaterdag en Paaszondag. Bij die twee omhalingen haalden we 4.973,97 euro.

Hartelijk dank aan al wie meewerkte aan al onze acties, en evenzeer welbedankt aan iedereen voor het mooie geld dat we verzameld kregen bij de twee omhalingen! Met onze Emmaüsparochie hebben we opnieuw bewezen dat solidariteit met wie het elders in deze wereld niet makkelijk heeft, heel concreet gemaakt kan worden.

8.700 euro voor Broederlijk Delen