Oasemoment op 26 april

Nieuws

Op donderdag 26 april biedt de Emmaüsparochie weer een deugddoend Oasemoment aan. Dat zal gaan over het evangelie van het weekend dat erop volgt. We zullen Jezus dan horen zeggen: “Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Alleen wie met mij verbonden blijft, zoals Ik met hem, draagt rijkelijk vrucht.”

Wijnstokken waren alledaagse beelden in Jezus’ leefwereld. Overal waren er wijngaarden en rijpten de druiven. Iedereen kon zien hoe de ranken aan die wijnstokken rijke vrucht voortbrengen en geknakte ranken dor worden en verbrand worden. De wijnstok dient nergens anders voor dan om vruchtbaar te zijn in de ranken. En dan legt Jezus zelf de link: Hij is de ware wijnstok, door zijn levenskracht mogen wij als levende ranken vrucht dragen.

Verbonden zijn en verbonden blijven met Christus, daar gaat het dus om. Als wij niet langer heel direct met hem verbonden zijn, sterven wij af. Maar als wij wel met Hem verbonden blijven, mogen we rekenen op rijke oogst.

Maar de wijnstok kan slechts rijke vrucht dragen als hij goed gesnoeid wordt. Moeten ook wij niet durven snoeien in al die vele dingen dingen die wij belangrijk vinden in ons leven, in al wat ons leven dreigt te overwoekeren?

Over die voortdurende verbondenheid met de Heer en hoe wij die verbondenheid een centrale plaats in ons leven kunnen geven wil het Oasemoment bezinnen. En daarmee wil het Oasemoment vitaminen aanreiken voor al wie wil leven naar zijn Boodschap. Want “de Heer heeft ons nodig,

wij zijn zijn ranken om rijke vrucht te dragen. Wij worden op weg gezonden om rijke vruchten voort te brengen en zo een levend teken te zijn van Gods grote liefde.”

Het Oasemoment vindt plaats op donderdag 26 april in de kerk van Sint-Willibrord.  Het begint om 19 uur, maar u bent er al vanaf 18.30 uur welkom om tot rust en gebed te komen.

Oasemoment op 26 april