Geen Infoavond Welzijnszorg 22/11

Nieuws

De jaarlijkse Infoavond waarmee de adventsactie Welzijnszorg bij de Emmaüsparochie opgestart wordt en die dit jaar op maandagavond 22 november plaats zou grijpen in het Auditorium van het Sint-Lodewijkscollege, gaat niet door. Dat is een gevolg van de nieuwe coronamaatregelen waar het Overlegcomité op 17 november toe beslist heeft.

De adventsactie Welzijnszorg vindt voor de rest wel plaats zoals voorzien. Vrijwilligers zullen de folder Welzijnszorg in de loop van de advent in alle brievenbussen van de Emmaüsparochie posten. De folder (zie hieronder) vermeldt het rekeningnummer BE21 0000 0000 0303 van Welzijnszorg waarop iedereen uitgenodigd wordt zijn bijdrage voor de actie te storten.

 

Geen Infoavond Welzijnszorg 22/11