Oasemoment 27 januari

Nieuws

Het eerste Oasemoment van het nieuwe jaar vindt plaats op donderdagavond 27 januari.

We zullen dan vooruitblikken naar het evangelie van de volgende zondag.
Aan het begin van zijn openbaar leven gaat Jezus op de sabbat naar de synagoge van Nazaret. Eerst leest hij er voor uit Jesaja, en daarna neemt Hij zelf het woord. “Niemand kan een profeet zijn in de stad waar hij vandaan komt”, houdt Hij zijn luisteraars voor, nota bene in het dorp waar Hij zelf vandaan komt.
Ja, timmerman mag Hij voor hen zijn, geen profeet.
Maar onze wereld blijft wel profeten nodig hebben, die de mensen met hun neus op ongemakkelijke waarheden duwen. Die het onrecht aanklagen en wegen naar de toekomst wijzen.
Staan wij open voor de boodschap die zij brengen, ook als die boodschap ons comfort bedreigt en onze vastgeroeste zekerheden op de helling zet?
Daarover wil het Oasemoment materiaal tot nadenken en bezinnen aanreiken.

Het Oasemoment vindt plaats in de Sint-Willibrordkerk op donderdag 27 januari om 19 uur en duurt ongeveer een halfuur.

Je bent er al een halfuur voordien welkom om het stil te maken in je hart.

Oasemoment 27 januari