Geen missen tot 13 december

Nieuws

Onze kerken blijven de komende weken open zoals gewoonlijk, maar er mogen vanaf maandag 2 november geen eucharistievieringen of andere liturgische diensten plaatsvinden. Dat heeft het Overlegcomité vorige vrijdag beslist. Het verbod op vieringen geldt tot en met zondag 13 december.

Allerheiligen

In het weekend van Allerheiligen, op zaterdag 31 oktober en zondag 1 november dus, vinden de eucharistievieringen wel nog plaats zoals gewoonlijk. Maar er mogen maximaal 40 mensen aanwezig zijn, en wegens de ernst van de situatie kiest de Emmaüsparochie voor geestelijke communie, er wordt dus geen communie uitgedeeld.

Allerzielen

De eerder aangekondigde herdenkingsvieringen op Allerzielen, maandag 2 november, zijn geschrapt. Op zondagnamiddag 1 november kan de familie het gedachteniskruisje van de overledene en de kaart met namen van de overledenen van het voorbije jaar ophalen tussen 14 en 17 uur. Iedereen werd hiervan verwittigd.

Uitvaarten

Uitvaarten kunnen wel nog plaats vinden in onze kerken, maar met maximaal 15 aanwezigen.

We zullen elkaar dus weer een tijdlang moeten missen. Mét mekaar zullen we niet kunnen bidden, voor elkaar zullen dat des te meer kunnen en moeten.

De Emmaüsparochie wenst jou geduld, sterkte en wijsheid toe om deze moeilijke periode gezond door te komen.

Hou het veilig, en als we doen wat moet, dan kunnen we, liefst zo vlug mogelijk, weer bijeenkomen!

Geen missen tot 13 december