Kerstgezinsviering in Sint-Godelieve

Nieuws

Halfvijf, het klokkengeluid verstomt. De laatste gezinnen zoeken snel nog een plaatsje in de kerk. Op de meeslepende klanken van een doedelzak doet priester Paul zijn intrede.

Tijdens de lichtritus steken twee kinderen de kaarsen op de adventsstronk aan. Vervolgens vormen een twintigtal kinderen een weg van licht naar de kerststal. Intussen zingt de hele gemeenschap ‘Komt allen tesamen’ heel intens met de zangeressen Petra, Ellen en Judith mee. Voor het evangelie worden alle kinderen uitgenodigd om voor het altaar op het tapijt te komen zitten. Geboeid luisteren ze naar het verhaal van de herdersjongen die het licht volgt om de koning te zoeken en uiteindelijk een kind in een voederbak vindt.

De kerstboodschap is meteen duidelijk. Tijdens de voorbeden bidden we voor elkaar om dragers van vrede en licht te zijn voor de kwetsbaren in onze samenleving.

Tijdens het tafelgebed horen we: “Maak ons beschikbaar, breekbaar als levend brood voor de toekomst van de kleinen. Maak ons genietbaar als wijn voor hen die met ons leven.”

Dan komen de kinderen rond het altaar en bidden hand in hand met de priester en met alle gelovigen het Onze Vader. Het lied  El Himno de la paz  zet de vredeswens nog eens extra in de verf. Fluitspel en een mooi kerstlied zorgen tijdens de communie voor de nodige kerstsfeer. Priester Paul geeft op het einde van de kerstviering nog een mooie kerstboodschap mee: een uitnodiging om lichtbrengers te zijn in deze wereld!

Met het lied We wish you a merry Christmas wensen we elkaar een Zalig Kerstfeest.

Een sfeervolle kerstviering waar jong en minder jong deugd aan beleefden!

Kerstgezinsviering in Sint-Godelieve