Kinderkerstviering 24/12

Nieuws

Op Kerstavond, maandag 24 december, is er om 17.30 uur in de kerk van Sint-Baafs een Kerstkinderviering voor kinderen, voor jonge gezinnen, en voor alle mensen die even willen stilstaan bij wat Kerstmis kan betekenen. We maken tijd om het geboorteverhaal van Jezus opnieuw te beluisteren.

Dit verhaal wordt door de kinderen eenvoudig uitgebeeld: met engelen die een blijde boodschap brengen, met herders en hun schaapjes, met Maria en Jozef, met een herbergier die toch een slaapplaats vindt, met een kindje dat geboren wordt…

In het kerstverhaal vinden we een oproep om in ‘vrede’ te blijven geloven.

Het feest van Kerstmis, van vrede en verbondenheid met alle mensen van goede wil, beleven we rond de tafel van Jezus.

Je bent heel hartelijk welkom om met ons mee te vieren.

Heel graag tot dan.

De werkgroep Kindervieringen van de Emmaüsparochie

Kinderkerstviering 24/12