Kinderviering op 7 oktober

Familienieuws, Nieuws

Op zondag 7 oktober is er om 10.30 uur een Kinderviering in de kerk van Sint-Baafs. Alle kinderen, alle mama’s en papa’s, alle jonge gezinnen, alle mensen van onze Emmaüsparochie zijn heel hartelijk welkom om met ons mee te vieren.

De bijbelwoorden zullen onze blik opnieuw een beetje openen. Zoals steeds is het een heel eenvoudige boodschap, maar het kan ons helpen om in alle eenvoud iets goeds te maken van onze samen-leving. Als we, net als Jezus, met groot en klein op een liefdevolle manier in het leven staan, dan wordt de ‘droom van God’ zeker en vast een beetje meer waar.

Alle kinderen die graag zingen zijn hartelijk welkom om 10 uur in de kerk. Dan oefenen we enkele blije liedjes in. Zo wordt deze viering weer heel feestelijk.

Je bent welkom om samen met ons te vieren. Heel graag tot dan.

De Werkgroep Kindervieringen
van de Emmaüsparochie

Kinderviering op 7 oktober