Minder weekendvieringen

Nieuws

Deze zomer stapt de Emmaüsparochie over naar een nieuwe regeling met minder vieringen in de weekends. Ook de voorbije twee zomers was dat zo, maar deze keer blijft de nieuwe regeling ook na de zomer gelden.

Onze medepastoor Paul Coucke is onlangs 75 geworden, heel binnenkort gaat hij dus met pensioen. Dit betekent dat er binnenkort maar één werkende priester nog vast verbonden is aan onze Emmaüsparochie. De kans dat de Emmaüsparochie nog een tweede priester krijgt, is onbestaande. In uitzonderlijke gevallen kunnen we nog wel een beroep doen op een hulppriester, maar in principe moeten al onze weekendvieringen voorgegaan kunnen worden door die ene vaste priester, onze pastoor Filip Vanbesien.

Snoeien onvermijdelijk

Eén priester laten voorgaan bij vijf vieringen op treffelijke uren is niet haalbaar.  Twee jaar geleden werd het al in het vooruitzicht gesteld: terugvallen op één priester verplicht de Emmaüsparochie tot snoeien in het aantal vieringen op zaterdag en zondag.  En nu zijn we zo ver. Dit betekent dat de regeling die voorzien wordt voor deze zomer ook na die zomermaanden behouden zal moeten blijven. Met andere woorden: op zaterdag 6 en zondag 7 juli, het eerste weekend van juli dus, schakelen wij met de vijf kerken van onze Emmaüsparochie definitief over op een systeem met minder weekendvieringen.

Elk weekend drie missen

Hoe ziet de nieuwe regeling eruit? Elk weekend zijn er drie eucharistievieringen, met een afwisseling tussen pare en onpare weekends. In welke kerk de mis ook plaatsvindt, ze begint steeds op hetzelfde uur.

Er is één kerk, die van Sint-Andries, waar er elk weekend een mis is, elke zondag om 9 uur. Voor de overige vier kerken geldt een beurtrol.  Elk weekend is er op zaterdag een viering om 17.30 uur. In het eerste, het derde en het vijfde weekend van de maand is dat in Sint-Michiel. In de weekends 2 en 4 Sint-Willibrord.

En op zondag is de viering om 10.30 uur in de weekends 1, 3 en 5 in Sint-Baafs, en in de weekends 2 en 4 in Sint-Godelieve.

Om te weten welke week van de maand het is, kijk je naar de zondag. Zondag 29 september is de vijfde zondag van de maand, voor dat hele weekend geldt dus de regeling voor het vijfde weekend van de maand.

Geen woordvieringen in weekends

We krijgen soms de vraag waarom de Emmaüsparochie bij de vermindering van het aantal priesters in de weekends niet overstapt op woordvieringen, vieringen zonder consecratie en communie dus. Want bij woordvieringen kunnen leken voorgaan. Dat we in de weekends niet terugvallen op woorddiensten is niet de keuze van de Emmaüsparochie. Het is de vaste lijn die ons bisdom volgt, onze bisschop Lode Aerts wenst dat alle weekendvieringen volwaardige eucharistievieringen zijn.

Warmer en feestelijker

Uiteraard is het heel jammer dat we straks niet langer elk weekend in elke kerk op een vast uur een eucharistie kunnen aanbieden. Maar een andere werkbare oplossing is er niet. En we moeten ook eerlijk durven toegeven: de ervaringen tijdens de voorbije twee zomers waren echt wel positief. Onze parochianen hebben de weg naar de andere kerken van onze Emmaüsparochie gevonden.

Eucharistie vieren met meer mensen geeft een goed gevoel, samen zingen en vieren met veel mensen voelt zo helemaal anders, zoveel warmer en feestelijker aan dan wanneer je het met maar enkelen moet doen. En wie er in onze voorbije ene en enige vieringen op Aswoensdag, Witte Donderdag en Goede Vrijdag bij was, zal het beamen: op één plaats bijeenkomen met kerkgangers van de hele Emmaüsparochie voelde zoveel beter aan dan toen we die grote momenten van de Vasten en de Goede Week nog, telkens met weinig mensen, in twee of drie kerken apart vierden.

De mensen van de Emmaüsparochie vinden de weg naar de andere vier kerken van de Emmaüsparochie, jawel, en we zijn daar heel blij mee.

Maar dat sluit onze ogen niet voor de vaststelling dat naar een andere, verdere, kerk moeten gaan niet voor iedereen zo vanzelfsprekend is. Ook daar zoeken we een creatieve oplossing voor. Daar leest u meer over in het bericht Gezocht: Emmaüsrijders.

Minder weekendvieringen