Gezocht: Emmaüsrijders

Nieuws

Veel mensen van de Emmaüsparochie vinden de weg naar de andere vier kerken van de Emmaüsparochie, jawel, en we zijn daar heel blij mee.  Maar dat sluit onze ogen niet voor de vaststelling dat naar een andere, verdere, kerk moeten gaan niet voor iedereen zo vanzelfsprekend is.  Ook al zijn de afstanden tussen onze kerken niet groot, toch kan die afstand voor sommigen onder ons een groot verschil maken. Kan ze de verplaatsing zelfs onmogelijk maken.

Wij willen een gemeenschap vormen waar iedereen zich thuis in voelt, dus moeten wij ook een oplossing vinden voor wie door de afstand moeite heeft om aan te sluiten.  Wij weten dat er nu al mensen zijn die geregeld minder-mobiele medeparochianen met de auto ophalen om samen naar de kerk te rijden. Stille dienstbaarheid, waar wij die mensen heel dankbaar voor zijn. Wij willen dit aanbod ondersteunen en op die manier breder maken.

Via ons Emmaüssecretariaat willen wij mensen die door de afstand niet meer naar de weekendmis kunnen komen in contact brengen met de Emmaüsrijders die voor het vervoer willen instaan. Om de zaak wat voor te bereiden mogen mensen die bereid zijn Emmaüsrijder te worden dit nu al melden aan het Emmaüssecretariaat.

Uiteraard verbindt u zich er niet toe om elke week of om de veertien dagen te rijden, een telefoontje kan volstaan om anders af te spreken.

Wie rijdt wordt hiervoor niet betaald maar is wel voor burgerlijke aansprakelijkheid naar derden verzekerd door de vrijwilligersverzekering van de Emmaüsparochie. We onderzoeken nu nog om het mogelijk is om onze vrijwillige chauffeurs ook te verzekeren voor schade aan hun eigen voertuig.

We starten dit begin juli op als experiment, maar we geloven er vast in dat deze vorm van daadwerkelijke solidariteit een mooie oplossing kan zijn voor de mensen die in de problemen komen, en we zetten er daarom met volle overtuiging onze schouders onder.  Op deze manier kan onze Emmaüsparochie tonen dat ze ook écht een gemeenschap vormt.

Gezocht: Emmaüsrijders