Oasemoment op 22 november

Nieuws

Op donderdag 22 november organiseert onze Emmaüsparochie weer een Oasemoment in de Sint-Willibrordkerk. Met deze keer geen bijbels thema, maar wel een onderwerp dat nauw aansluit bij de tijd van het jaar.

We zijn immers al diep in de herfst, en dat doet ons nadenken over de herfst van het leven, over ouder worden. Het wordt daarom een Oasemoment dat mijmert over de vele kleine maar vaak ook grotere gevolgen van dat ouder worden, van artrose in de heup tot helemaal alleen komen te staan.  Ouder worden confronteert de mens met zijn grenzen. Hoe gaan wij om met die moeilijke confrontatie?

En ook: hoe springen wij om met mensen in onze directe omgeving die dit moeten ondergaan, hoe spelen wij in op die soms moeilijke strijd die zij moeten leveren om te overleven?  

Of heeft oud worden misschien niet zozeer te maken met het lichaam dat verslijt, maar hangt het allemaal veel meer af van de wijze waarop je met de wereld en de mensen omgaat, met de mate waarin je open blijft staan voor het nieuwe en weigert om je op te sluiten in verroeste ideeën?

Daar wil het Oasemoment u een halfuur stil bij doen staan en ideeën over aanreiken om op een positieve wijze om te gaan met de herfst van jouw leven en dat van je naasten.

Het Oasemoment vindt plaats op donderdag 22 november om 19 uur in de kerk van Sint-Willibrord (Keurvorst Karel Theodoorstraat 2, Sint-Andries).  U bent er al welkom vanaf 18.30 uur om tot rust en bezinning te komen.

Oasemoment op 22 november