Streaming eerste communie en vormsel

Nieuws

Goed nieuws voor de families van onze eerstecommunicanten en vormelingen: iedereen zal de eerstecommunies en vormselvieringen die de Emmaüsparochie komende oktobermaand laat plaatsvinden van thuis uit kunnen volgen op zijn computerscherm.

Bubbels van zes

In het weekend van zaterdag 3 en zondag 4 oktober vinden de vier  eerstecommunievieringen van de Emmaüsparochie plaats in de Sint-Baafskerk. En het weekend daarop, op 10 en 11 oktober, wordt, gespreid over zeven vieringen in de kerken van Sint-Baafs en Sint-Michiel, het vormsel toegediend. Het zijn allemaal plechtigheden die in het voorjaar niet plaats konden vinden door de corona-lockdown.

De veiligheidsmaatregelen waartoe Corona ons blijft verplichten hebben ingrijpende gevolgen voor de feestvieringen die de Emmaüsparochie nu voorbereidt.

Zo raakte vorige week bekend dat er per viering niet meer dan 30 eerstecommunicantjes of vormelingen kunnen zijn, en dat voor elk van hen niet meer dan vijf familieleden toegang tot de kerk kunnen krijgen.  Da’s een flinke streep door de rekening van de meeste betrokken families, veelal wensen zij met meer mensen het mooie moment mee te maken. Ontgoocheling bij heel wat families dus, de reactie liet niet lang op zich wachten.

Twaalf vieringen op vier dagen

De Emmaüsparochie beseft terdege dat eerste communie en vormsel heel belangrijke momenten in het leven van onze gezinnen zijn, families moeten maximaal kunnen delen in de vreugde van het feestelijk gebeuren.

En dus neemt de Emmaüsparochie haar toevlucht tot de moderne communicatietechnologie: alle elf de vieringen zullen gestreamd worden. Dit wil zeggen dat je op je computerscherm thuis elk van de twaalf vieringen rechtstreeks zal kunnen volgen. Wie een heel klein beetje handig is, zal het zelfs gewoon op zijn televisie kunnen volgen.

Twee bedrijven slaan handen ineen

We gaan daarvoor in zee met een gespecialiseerd bedrijf – of correcter eigenlijk: met twee bedrijven die daarvoor samenwerken. Het ene staat met drie camera’s in voor de opname en regie, het andere stuurt de opname digitaal door naar het internet.

Klinkt simpel, maar ‘t is technisch wel een hele uitdaging. Het helpt daarbij dat elk van beide kerken waar de opnames plaats zullen vinden, een gsm-zender op of in hun kerktoren staan hebben, want daar zal voor het doorsturen van de beelden gebruik van gemaakt worden.

Sterker dan de lockdown

De technische details en het wachtwoord volgen nog voor wie straks de eerste communie of het vormsel van kleinkind of zusje van heel dichtbij wil meemaken. Maar ‘t is alvast een hele geruststelling voor alle betrokken gezinnen: de hele familie kan straks delen in de wijding en de vreugde van het mooie moment.

Daarmee bouwt de Emmaüsparochie verder aan wat ze nu al een halfjaar, sinds het toeslaan van Corona, onverdroten probeert te doen. De lockdown mag het ons dan wel onmogelijk gemaakt hebben om met z’n allen bijeen te komen in de kerk. Maar we laten niet toe dat Corona ons uiteen drijft of het parochieleven helemaal lamlegt. Makkelijk is dat niet altijd, maar we werken er wel met blijvend enthousiasme aan. En hoe moeilijker het wordt, hoe groter onze motivatie wordt.

Streaming eerste communie en vormsel