Uitvaart kan ook in de kerk

Nieuws

Ook in deze coronatijden vinden er wel degelijk uitvaarten plaats in de vijf kerken van onze Emmaüsparochie.

Dat klinkt logisch. Daar kan toch niet aan getwijfeld worden? Toch herhalen we het hier maar even. Want blijkbaar wordt het gerucht verspreid dat er sinds corona niet meer begraven kan worden in onze kerken. Niets is minder waar!

Fijn verzorgd

De Emmaüsparochie heeft steeds heel veel belang gehecht aan een fijne verzorging van de uitvaartvieringen, want we weten hoe belangrijk die zijn voor de familie van de afgestorvene. Het moment van afscheid moet een waardig en warm gebeuren zijn, het kleurt mee de herinneringen die we zullen overhouden aan de mens van wie we afscheid moeten nemen. Niet minder dan twaalf voorgangers, waaronder vijf vrouwen, staan paraat om de uitvaart samen met de familie voor te bereiden en vorm te geven.

In deze tijd van coronabeperkingen wordt daarbij telkens de voorkeur gegeven aan een woord- en gebedsviering, zonder consecratie en communie dus.

Persoonlijke aanpak

Elke uitvaart bij de Emmaüsparochie geeft blijk van een persoonlijke aanpak en is dus uniek. Want elke persoon die begraven wordt was uniek.

Die persoonlijke aanpak is het resultaat van één of meer gesprekken van de voorganger met de naaste familie.

Er wordt maximaal rekening gehouden met de wensen van de familie. Zij kan zelf aangeven welke muziek gespeeld wordt, als zij dat wil kan zij de teksten kiezen die voorgelezen zullen worden, zij bepaalt wie het woord zal nemen om de overledene en de aanwezigen toe te spreken.

Tot honderd aanwezigen

Geen lopendebandwerk dus bij de Emmaüsparochie, geen uitvaarten die in een minimum van tijd afgewerkt moeten worden om in dezelfde ruimte snel een volgende uitvaart te kunnen laten starten.

De veiligheidsmaatregelen die thans gelden maken het mogelijk in elk van onze vijf kerken minstens honderd aanwezigen toe te laten. Dat is meer dan in de gewone weekendvieringen, want bij een uitvaart zijn er grotere familiebubbels, waarbinnen mensen dichter elkaar kunnen zitten.

Uitvaarten in de kerken van de Emmaüsparochie zijn volkomen coronaveilig, zoals ook bij de gewone weekend- en weekdagvieringen de vereisten van de nationale Veiligheidsraad er strikt nageleefd worden. Vindt de viering bijvoorbeeld minder dan 72 uur voor of na een andere viering plaats, dan worden alle stoelen en ander kerkmeubilair ontsmet.

Info

Voor meer info kun je 7 dagen op 7 terecht bij de Uitvaarttelefoon van de Emmaüsparochie op nr. 0495 42 22 65

Uitvaart kan ook in de kerk