Weer naar de mis: vragen & antwoorden

Nieuws

Vanaf wanneer kunnen we in de Emmaüsparochie weer naar de mis?

Er zijn weer vieringen vanaf zaterdag 20 en zondag 21 juni. De eerste week is het aanbod wel beperkt, het is een testweek om na te gaan of alles vlot en veilig loopt. Vanaf het volgende weekend verdubbelt het aantal weekendvieringen.

Waar en wanneer zijn de eucharistievieringen in het weekend?

In het weekend van 20 en 21 juni zijn er twee missen:
–  op zaterdag 20 juni om 17.30 uur in Sint-Michiel
–  op zondag 21 juni om 10.30 uur in Sint-Baafs

Vanaf het daaropvolgende weekend, vanaf 27 en 28 juni dus, zijn er vier eucharistievieringen:
–  op zaterdag om 16.30 uur in Sint-Michiel
–  op zaterdag om 18 uur in Sint-Godelieve
–  op zondag om 9 uur in Sint-Andries
–  op zondag om 10.30 uur in Sint-Baafs

Waar en wanneer zijn er missen op weekdagen?

In de eerste week dat er weer vieringen zijn, worden twee weekdagmissen voorzien:
–  dinsdag 23 juni om 18.30 uur in Sint-Michiel
–  woensdag 24 juni om 18.30 uur in Sint-Baafs
Vanaf de volgende week is er nog slechts één weekdagviering, dat is de Midweekviering op woensdag om 18.30 uur in Sint-Willibrord.

Beschouw de weekdagmis als evenwaardig aan de eucharistie op zaterdag of zondag. De Emmaüsparochie wil zoveel mogelijk parochianen de kans bieden om de eucharistieviering bij te wonen. Daarom: als je minstens één keer kan komen, hetzij in het weekend hetzij in de week, dan krijgen veel mensen de kans en is dat goed verdeeld.
Alle weekdagvieringen vinden in de grote kerk plaats.

Is het veilig om naar de kerk te komen? Raak ik er niet besmet?

Als je de richtlijnen van de steward in de kerk correct volgt en de stoel niet verlaat die hij of zij jou aanwijst, loop je geen risico.
Onze kerken worden grondig gekuist vooraleer er weer vieringen plaatsvinden. Zoals gevraagd door de virologen ontsmetten we elke stoel die minder dan 72 uur (= 3 dagen) na een vorige viering hergebruikt wordt.

Met hoeveel mensen mogen we in de kerk?

Eerlijk gezegd: met beduidend minder dan we gehoopt hadden.
In de media werd aangekondigd dat er in een kerk tot maximaal 100 mensen mogen bijeenkomen, vanaf 1 juli zelfs 200. Maar die cijfers halen we in geen geval. Want er geldt ook de afstandsregel van 1,5 meter, rond de stoelen moet dus steeds de afstand van 1,5 meter gerespecteerd worden, behalve tussen mensen in dezelfde bubbel. En bovendien eist de Veiligheidsraad dat er hoogstens één persoon per 10 vierkante meter binnen mag in de kerk. Dit vormt echt wel een zware beperking van het toegelaten aantal aanwezigen.

Kan ik plaats reserveren voor een eucharistieviering?

Neen, er wordt niet gewerkt met inschrijvingen.
Wie het eerst komt, maalt het eerst. Is het maximumaantal aanwezigen bereikt, dan gaat de kerkdeur toe en mag er niemand meer bij. Dat is jammer, en het zal betekenen dat mensen soms weer onverrichterzake naar huis moeten. Maar de overheid stelt nu eenmaal strenge eisen voor de heropening van de kerken, zoals ze dat evengoed doet voor cafés, winkels en cinema’s.
Werken met een beurtrol is niet haalbaar. Kom dus op tijd naar de kerk. Maar hou er rekening mee dat de kerk pas een halfuur voor het begin van de eucharistieviering opengaat. En schiet alstublieft niet op de pianist als je van de steward aan de ingang te horen krijgt dat alle plaatsen al ingenomen zijn.

De belangrijkste regel: altijd 3 stoelen vrij laten

Mag ik op mijn gewone plaats zitten?

Neen, helaas.
Een steward zal jou een plaats toewijzen en jou er ook naartoe begeleiden, te beginnen met de plaatsen zo ver mogelijk van de ingang.
Tussen twee aanwezigen moeten steeds drie stoelen vrij blijven, om de voldoen aan de anderhalvemeterregel. Altijd drie stoelen tussen, dat is de belangrijkste regel.

Mogen familieleden dichter bijeenzitten?

Ja, als ze onder hetzelfde dak wonen mogen koppels en familieleden samenzitten.
Vrienden mogen niet samenzitten, tenzij ze tot dezelfde bubbel behoren, onder hetzelfde dak wonen dus.

Zijn kinderen welkom?

Ja. En ze mogen samenzitten met wie onder hetzelfde dak woont.

Kan ik naar de communie?

Neen, alleszins niet in de eerste weken. Hygiëne garanderen en afstandsregel respecteren is zo goed als onmogelijk bij de individuele communie. De Emmaüsparochie wil de kerkgangers, waaronder velen tot de risicogroep behoren, geen enkel risico laten lopen en kiest er daar voorlopig voor om niet individueel hosties uit te reiken.
Maar de katholieke kerk voorziet ook een andere vorm van communie: de ‘geestelijke communie’. Bij die geestelijke communie neemt enkel de voorganger de hostie tot zich. Alle andere kerkgangers blijven gewoon op hun plaats. De voorganger zegt eenmaal “Het lichaam van Christus”, waarop allen gezamenlijk “Amen” antwoorden. Daarmee worden we opgeroepen om in deze wereld het lichaam van Jezus Christus te zijn.
Met de geestelijke communie vermijden we ook een beweging waarbij mensen elkaar dichtbij moeten kruisen.
Een hostie meenemen voor iemand die niet mobiel genoeg is om naar de kerk te komen, is voorlopig dus niet mogelijk.

Mag er gezongen worden in de mis?

Neen, er is geen koorzang en ook geen volkszang toegelaten.  De veilige afstand tussen zangers is 5 meter, maar elke kerkganger op 5 meter afstand plaatsen is onhaalbaar. Er wordt ook gevraagd niet luid te bidden, want wie luid bidt, verspreidt bijna evenveel speeksel als wie zingt.

Hoe zit het met stoelgeld en collectes?

Er wordt geen stoelgeld gevraagd en er worden geen collectes gehouden. Maar achteraan in de kerk staat een doos waarin je vrijwillig een bijdrage kan achterlaten.

Geen wijwater?

Inderdaad, er is geen wijwater beschikbaar. Want water kan een voorname vorm van besmetting zijn.

Zijn er missen met intentie mogelijk? En familiemissen?

Het blijft mogelijk een mis met intentie aan te vragen. Maar een echte familiemis, met min of meer voorbehouden plaatsen vooraan en offerande, is niet mogelijk zolang de beperkingen gelden.

Gelden de regels over het maximumaantal aanwezigen ook bij uitvaarten?

Ja, ook bij een uitvaart moet men zich strikt houden aan de afstandsregels en het maximaal voor die kerk toegelaten aantal deelnemers. Het is aan de begrafenisondernemer om vooraf met de familie af te spreken wie van familie en vrienden dus de uitvaart mag bijwonen.
En de regel blijft gelden dat de uitvaart enkel een woord- en gebedsdienst mag zijn.

Tot wanneer geldt de beperking van het aantal vieringen?

Dat zal helemaal afhangen van wat de nationale Veiligheidsraad beslist en wanneer ze dat doet. Van zodra die de veiligheidsmaatregelen afzwakt, zal ook de Emmaüsparochie haar aanbod met veel plezier aanpassen. We duimen. Maar we zijn wel realistisch, want corona is nog lang niet bedwongen!

Weer naar de mis: vragen & antwoorden