Weekendvieringen in zomervakantie

Familienieuws, Nieuws

Beste gelovigen

Binnen onze Emmaüsparochie kregen we de voorbije maanden te maken met het wegvallen van verscheidene van onze priester-voorgangers, soms tijdelijk, soms zelfs definitief.

Dat had gevolgen voor onze weekendvieringen: weekend na weekend was het moeilijk, soms zelfs onmogelijk, om voorgangers te vinden om voor elk van onze vijf kerken een priester te vinden die kon voorgaan. Vandaar dat er enkele gebedsvieringen plaatsvonden in plaats van een eucharistieviering. We hebben voortdurend een beroep moeten doen op priesters die niet vast aan de Emmaüsparochie verbonden zijn om in te vallen. We zijn die mensen daar zeer dankbaar voor, maar beseffen tegelijk dat we soms teveel gebruik moeten maken van hun goede wil.

Nu staan we voor de zomervakantie en blijkt het onmogelijk om overal telkens een priester te vinden die kan voorgaan. Ook priesters hebben recht op een beetje vakantie, ook onze oudere priesters kunnen ‘s ziek zijn of het gevoel hebben dat er misschien teveel van hen gevraagd wordt. Daarom heeft het Emmaüsteam na veel wikken en wegen beslist om het aantal weekendvieringen in juli en augustus 2017 te verminderen. In deze twee zomermaanden zullen er dit jaar elk weekend ofwel twee ofwel drie eucharistievieringen zijn.

Het ene weekend zijn er drie vieringen, het volgende zijn er twee, en zo wisselen de weekends met drie en met twee vieringen elkaar af, te beginnen met drie vieringen in het weekend van 1 en 2 juli. Die zijn op zaterdag om 17.30 uur in Sint-Willibrord en op zondag om 9.30 uur in Sint-Andries en om 11 uur in Sint-Michiel. Het weekend daarop zijn er twee missen: op zaterdag om 17.30 uur in Sint-Godelieve en op zondag om 11 uur in Sint-Baafs.  Het overzicht vindt u hieronder.

Dat betekent dat er deze zomer in elk van onze kerken slechts één weekend op twee een misviering zal zijn en dat het uur daarvan kan afwijken van het aanvangsuur doorheen het jaar. Maar met deze regeling zorgen wij er wel voor dat er elk weekend in elk van onze beide deelgemeenten Sint-Andries en Sint-Michiels een eucharistie is, en dat er elk weekend een viering is op zowel zaterdag als zondag.

Vanaf het eerste weekend van september zal er opnieuw elke week een weekendviering zijn in elk van onze vijf kerken. De regeling zal wel enigszins afwijken van de verdeling en de uren die we nu kennen maar de details daarvan maken wij in augustus bekend. Er zullen dan nog twee priesters vast verbonden zijn aan de Emmaüsparochie. Als we dan ook nog geregeld een beroep mogen blijven doen op een van onze gepensioneerde priesters, dan moet het lukken om elk weekend in elk van onze kerken een misviering te voorzien.

Maar laten we ons er goed bewust van zijn dat dit op termijn niet meer zal lukken. Op vrij korte termijn zelfs, want over twee jaar wordt Paul, één van onze beide vaste priesters, vijfenzeventig en gaat hij met pensioen. En door de daling van het totale aantal priesters in ons bisdom weten we nu al zeker dat Paul niet vervangen zal worden. Over één à twee jaar zal onze Emmaüsparochie het dus moeten doen met nog slechts één vaste priester. Dit zal ons op dat moment verplichten tot een grondige vermindering van het aantal weekendvieringen het hele jaar door. Het is goed dat we ons daar terdege bewust van zijn – zoals wij ook niet naast de stelselmatige daling van het aantal kerkgangers kunnen kijken. Ook die daling, die ingrijpend is als je ze over de jaren heen bekijkt, is een argument om ons het komende jaar actief te doen nadenken over een herschikking, en zeg maar een vermindering, van ons aanbod.

Want misvieren in bijna lege kerken geeft geen goed gevoel. We moeten stappen durven zetten om mensen bijeen te brengen in een kleiner aantal vieringen. De deelnemers mogen, ja moeten, nog het gevoel hebben gemeenschap te zijn.

Zoals in alle Vlaamse parochies gaan wij het komende jaar ook grondig nadenken én keuzes moeten maken over het in gebruik houden van alle vijf onze kerken. Op dat punt hebben wij onze verantwoordelijkheid ten opzichte van de gemeenschap die veel betaalt om de kerken open en in goede staat te houden. We zullen die keuze weloverwogen maken, maar we zullen ze wel móeten maken. Laten we onszelf geen blauwe bloempjes wijsmaken: alleen al door de verdere daling van het aantal kerkgangers die zich voor de komende tien jaar laat voorspellen, zal vijf kerken onbeperkt openhouden geen optie zijn.

Maar dit alles is geen reden om aan doemdenken te doen. Wij hebben het voorbije jaar ervaren dat veel mensen gaandeweg makkelijker de weg vinden naar een andere dan hun gewone parochiekerk. Wij vertrouwen erop dat u ook komende zomer de stap naar een andere van onze vijf kerken zal zetten en we hebben er alle vertrouwen in dat u zich daar goed thuis zult voelen.

Voor alle duidelijkheid: komende zomer verandert er niets aan het aanbod van mis- en andere vieringen tijdens de week.

Wij, met het Emmaüsteam, willen u hartelijk danken voor uw begrip. Samen zullen wij erin slagen de uitdagingen die de toekomst voor ons in petto heeft, met vertrouwen en enthousiasme aan te pakken.

Laten we daar samen aan werken en vooral vertrouwen in de geest van de Heer die mensen bijeenbrengt. Want daar gaat het uiteindelijk om: dat mensen elkaar opzoeken om samen te vieren in Zijn naam.

En een vermindering van het aantal vieringen geeft groeikansen voor de kwaliteit ervan. Daarop gaan we niet inleveren.

Aan u allen straks een deugddoende vakantie.

Het Emmaüsteam

 

 

Weekendvieringen in zomervakantie