Elk weekend vier missen

Nieuws

Weekendvieringen

Er zijn elk weekend weer vier eucharistievieringen bij de Emmaüsparochie:

–  op zaterdag om 16.30 uur in Sint-Michiel
–  op zaterdag om 18 uur in Sint-Godelieve
–  op zondag om 9 uur in Sint-Andries
–  op zondag om 10.30 uur in Sint-Baafs

Vieringen op een weekdag

In de week is er telkens één eucharistieviering. Dat is de Midweekviering op woensdag om 18.30 uur in Sint-Willibrord.

Ook alle weekdagvieringen vinden in de grote kerk plaats.

Minder zitplaatsen

De overheid verplicht ons om minstens anderhalve meter afstand tussen verschillende bubbels te laten. Concreet betekent dat: wie onder één dak samenwoont, mag bijeenzitten. Maar tussen twee bubbels moeten er in de kerk telkens drie stoelen vrijgehouden worden.

Daardoor is het aantal beschikbare plaatsen in elk van onze kerken beperkt.

Wie het eerste komt, het eerst maalt

Er kunnen dus veel minder gelovigen de vieringen bijwonen dan we in normale tijden mogen verwelkomen. Hoe gaan we daarmee om?

Elk systeem om het aantal kerkgangers te beperken heeft zijn nadelen. De Emmaüsparochie kiest voor het simpelste systeem: wie het eerst komt, het eerst maalt. Kerkgangers worden aan de ingang tot de kerk toegelaten zolang er vrije plaatsen zijn. Eens die allemaal bezet zijn, krijgt wie later komt te horen dat de kerk vol is en dat hij of zij er niet meer bij mag. Dat klinkt onaangenaam, en dat ìs het ook. Maar de Emmaüsparochie wil in geen geval zondigen tegen de veiligheidsregels.

Hou er daarbij rekening mee dat de kerkdeuren pas een halfuur voor het aanvangsuur van de viering open zullen gaan.

Zingen

De instructies van de bisschoppen, ingegeven door de nationale expertengroep GEES, zijn heel duidelijk: koorzang en zelfs volkszang worden niet toegelaten. Want wie zingt verspreidt het virus over een grotere afstand dan wie praat.

Bij het Onze Vader kunnen we elkaars hand niet vasthouden, we kunnen elkaar de vrede niet doorgeven met een handdruk. Zangboeken zijn verboden. De weekdagvieringen mogen niet in de weekkapel maar moeten in de grote kerkruimte plaatsvinden. Wijwater is niet beschikbaar. En er is geen omhaling, wel kan men een bijdrage achterlaten in het offerblok achteraan. Allemaal ingrepen waar we een tijdlang aan zullen moeten wennen.

Suisse

Onze oudere parochianen kunnen zich hem nog herinneren: de suisse, die met zijn staf of hellebaard statig rondliep en de orde moest handhaven in de kerk. ‘Steward’ heet dat nu, wellicht naar het voorbeeld van de stewards bij voetbalwedstrijden. Zo statig als de suisse zien ze er wel niet uit, maar bij elke viering zijn er wel ‘stewards’ aanwezig zijn om erop toe te zien dat de afstands- en andere veiligheidsregels correct nageleefd worden. U herkent hen aan hun gele hesje.

De stewards zien er aan de ingang ook op toe dat niet meer kerkgangers binnenkomen dan toegelaten. Mogen wij oproepen om te doen wat de stewards vragen en het hen niet kwalijk te nemen als ze jou de toegang weigeren omdat alle plaatsen volzet zijn.

En binnen in de kerk kunnen we alleen plaatsnemen op de stoel die door een steward wordt aangeduid.

Wennen

Het is wennen, naar de mis gaan voelt anders aan dan we gewoon waren. Maar we hebben nu eenmaal geen keus, ook de Emmaüsparochie neemt haar verantwoordelijkheid terdege op. En we zijn allang blij dat we weer naar de mis kunnen.

Hoe lang de maatregelen zullen duren? Geen idee. Zolang de verantwoordelijken in Brussel ze nodig achten.  We hopen dat het lukt de regels gaandeweg minder strak te maken, maar hoe en wanneer dat gebeuren zal, valt onmogelijk te voorspellen. En laten we vooral hopen dat er geen nieuwe piek van coronabesmettingen komt!

Het worden weken van zoeken en uittesten. Misschien zal het soms een beetje stroef gaan of frustraties opleveren. Maar het komt wel goed. En hoe strikter we ons nu aan de regels houden, hoe sneller we er wellicht vanaf zullen zijn.

Je vindt hier een antwoord op al je vragen in verband met de heropstart van onze misvieringen.

Elk weekend vier missen