Sta eens stil (bij Lucas 3, 10-18)

Sta eens stil

Op de derde zondag van de advent lopen wij elk jaar opnieuw aan tegen de figuur van Johannes de Doper. In die tijd stelden de mensen Johannes de vraag: “Wat moeten we doen?” En het antwoord van Johannes was klaar en duidelijk. Tot de volksmensen zei hij: “Dubbele kleding en voedsel delen met de behoeftigen.” Tot de tollenaars en de …

Sta eens stil (bij Lucas 3, 10-18)

Sta eens stil (bij Lucas 3,1-6)

Sta eens stil

“Toen kwam het woord van God over Johannes.” Het kwam niet over de ‘grote mannen’ van die tijd, het kwam niet in de wereld van de machtigen en van de heersende klasse. Neen, het woord van God kwam over een vreemde woestijnman: Johannes, de zoon van Zacharias. Ook vandaag klinkt Gods Woord! Het woord van God zoekt zijn weg, ook …

Sta eens stil (bij Lucas 3,1-6)

Sta eens stil (bij Lucas 21, 25- 28.34- 36)

Sta eens stil

Oorlog, aanslagen, terreur, dood …niet te vatten! Elke dag opnieuw! Zijn dit tekenen van onze wereld die ineenstort? Legt dit je lam? Overheerst de angst, borrelen haatgevoelens op? Nu meer dan ooit is waakzaamheid een must! Waakzaam zijn om diep menselijke waarden te blijven vooropstellen! Waakzaam zijn om in diversiteit liefdevol en respectvol samen te leven en zo toekomst te …

Sta eens stil (bij Lucas 21, 25- 28.34- 36)

Sta eens stil (bij Christus Koning)

Sta eens stil

Als een misdadiger staat hij voor Pilatus die hem ter dood veroordeelt en zijn handen wast in onschuld… Als een asielzoeker dwaalt hij door de landen en klopt aan de grenzen van Europa met zijn vraag om veiligheid en toekomst. Als een hongerlijder steekt hij zijn hand uit en vraagt om brood. Als een mens in de marge vraagt hij …

Sta eens stil (bij Christus Koning)

Sta eens stil (bij Mc. 13,24-32)

Sta eens stil

Als je wereld lijkt in te storten, als de zon van de hoop versluierd lijkt in de wolken van pijn of verdriet als de sterren in je leven doven aan de hemel van jouw verhaal en je nergens nog oriëntatie vindt als je geen controle of greep meer krijgt op wat je overkomt, ervaart of voelt en het leven je …

Sta eens stil (bij Mc. 13,24-32)

Sta eens stil (bij 1 Kon, 17,10-16 en Mc. 12,38-44)

Sta eens stil

“De arme weduwe” Wat bezielt een vrouw in armoede om water te putten voor iemand die zij niet kent? Kan zij er niet beter voor zorgen dat zij zelf eerst te drinken heeft? Wat bezielt een vrouw in armoede om brood te bakken voor een wildvreemde? Kan zij er niet beter voor zorgen dat zij zelf eerst te eten heeft? …

Sta eens stil (bij 1 Kon, 17,10-16 en Mc. 12,38-44)