Gebed voor Stille zaterdag

Nieuws

De Emmaüsparochienodigt je uit om op de avond van Stille Zaterdag, wanneer onze kerkklokken luiden, thuis een kaars aan te steken en dit gebed te bidden.

In deze donkere nacht
van uitzichtloze eenzaamheid
van alleen-zijn en opoffering.
In deze nacht waar de dood
in ons gebeente kruipt
door het verlies
en afscheid van onze geliefden,
door de dood van Jezus.
In deze diepste duisternis
steken wij het licht aan
om onze weg te vinden
van dood naar leven
van eenzaam naar gemeenzaam
van doodslaap naar levensgeeuw
van niets meer naar alles.

In deze moeilijke tijden is deze nacht
de voorbode van onze verrijzenis.
Na een jaar van angst en maskers,
na verlies van telkens perspectief,
tot wij zullen wandelen in het licht,
tot Jezus ons bij de hand neemt
en alle zwarte gedachten
en doemdenken verdwijnen.

Laat ons alvast die kaars aansteken
en onze handen uitsteken
zodat, als Jezus langskomt,
wij onze hand in de zijne leggen…

Pasen is ons feest
omdat Leven boven alles gaat…
omdat het enige wederwoord Liefde is…

pastoor Filip

Gebed voor Stille zaterdag