Pasen

Nieuws

We vieren Pasen.
Elke week van de vasten
vond je op deze website
teksten die bij de zondagsmis
van het weekend pasten.
Lees ook nu,
voor een laatste keer,
de bezinnendetekst
en bid het gebed
dat erbij gekozen werd.
Op die manier
kunnen we samen
de tocht voleindigen
die we op Aswoensdag
met onze hele Emmaüsparochie
aangevat hebben.

Elk op z’n eentje thuis,
maar toch solidair.

De Emmaüsparochie heeft je
de hele veertigdagentijd
niet losgelaten.
Laat ook jij
de Emmaüsparochie niet los?

Zalig Paasfeest!

Pasen

Gebed

De wereld hield zijn adem in
bij dat tomeloze geweld
van Goede Vrijdag.
En het werd stil
op die Stille Zaterdag.
De schepping leek wel
ongedaan gemaakt.
Maar U bent de Vader van het leven
en schept een nieuwe dag.
De zon gaat op, de natuur herleeft.
Vrouwen bij het graf
kwamen om te balsemen,
om een mooie herinnering
te bewaren en zien
dat de zware steen is weggerold.
Zij krijgen de boodschap ‘Hij leeft’.
Laat ook ons
tot die herkenning komen
als het donker ons omgeeft.
Jezus leeft! Het is Pasen!
Moge de vreugde van paasmorgen
onze Levensvreugde zijn.
Alleluia!

Bezinning

Scheppingsnacht en heilig vuur.
Uit dode resten
wordt het aangeblazen
met het ongrijpbare vermoeden
dat leven niet kan uitgewist.

De sintels van datzelfde vuur
moeten gesmeuld hebben
in de gedachten van de vrouwen,
die kille ochtend
toen zij naar het graf teruggingen.
De leegte die zij vonden
was niet leeg.
Ze kreeg betekenis.
Er was een vreemd,
onschendbaar licht.
De pas ontloken tuin
begon te bloeien.

Voeg je bij hen.
Ga zonder vrees
de weg van dit bestaan.
En straal het stille weten uit
van opstanding.

Omwille van
een oeverloze liefde.

(Kris Gelaude)

Pasen