Kinderviering + fietserzegening

Nieuws

Op zondag 1 september om 10.30 uur start het nieuwe werkjaar van de kindervieringen in de kerk van Sint-Baafs. Het zijn vieringen waar we met kinderen, met jonge gezinnen en met de mensen uit onze Emmaüsparochie samen vieren rond de tafel van vriendschap en verbondenheid.

Een bijbelverhaal doet ons nadenken over onze manier van samenleven, over hoe we in het leven staan, over de nieuwe uitdagingen die het schooljaar met zich mee zullen brengen. Het wordt boeiend!

Na de viering is er de jaarlijkse fietserzegeningvoor kleine en minder kleine weggebruikers. Hiermee vragen we Gods zegen om elke mens veilig te laten bewegen door het leven-van-elke-dag. Breng dus maar je fiets mee voor dit zegenmoment…

Alle kinderen die graag zingenzijn hartelijk welkom om 10 uur in de kerk. Dan oefenen we samen enkele nieuwe liedjes in. Zo wordt deze viering weer heel feestelijk.

Je bent welkom om samen met ons te vieren. Heel graag tot dan.

De werkgroep Kindervieringen van de Emmaüsparochie

Kinderviering + fietserzegening