Kerkenplan: belangrijke stap gezet

Nieuws

Onze Emmaüsparochie heeft een eerste heel belangrijke stap gezet voor de bouw van haar nieuwe Emmaüscampus: de verwerving van de grond is rond.

De nieuwe kerk en de andere lokalen (vergaderzalen, secretariaat enz.) komen niet op de bij de lancering van het Kerkenplan bekendgemaakte locatie aan de Abdijbekestraat, maar op het ernaast gelegen perceel waar de vroegere hoeve Mussennest staat.

5.000 vierkante meter

Het perceel van 5000 m², op de grens tussen de deelgemeenten Sint-Andries en Sint-Michiels, ligt in het verlengde van de recent aangelegde zijstraat van de Barrièrestraat tussen De Sleutel/Ravelijn en ZoWe Verpleegkunde.

Het terrein waar de nieuw campus komt, maakt deel uit van een groter perceel dat Gezondheidszorg Bermhertigheid Jesu, de vzw boven het Psychiatrisch Ziekenhuis Onzelievevrouw, onlangs heeft aangekocht van de Broeders van Liefde.

Het voor de Emmaüsparochie bestemde deel wordt met een langdurige erfpachtovereenkomst ter beschikking gesteld voor de realisatie van de Emmaüscampus.

Onze Pastorale eenheid Emmaüs bundelt de vijf vroegere parochies van de zuidelijke deelgemeenten Sint-Andries en Sint-Michiels.

Eerder al ontvouwde de Emmaüsparochie haar ingrijpend Kerkenplan.  Omdat geen van haar vijf parochiekerken kan voldoen aan alle pastorale eisen die heden ten dage aan een parochiekerk en -centrum gesteld mogen worden, stelt dit Kerkenplan de realisatie van een nieuwe campus op een centraal gelegen en makkelijk bereikbare plaats in het vooruitzicht.

De campus zal niet alleen de nieuwe parochiekerk omvatten, maar ook alle infrastructuur die nodig is om een hedendaagse parochiepastoraal en het hele parochiale leven te ondersteunen, met vergaderaccommodatie, secretariaat en onthaalruimte.

Doordat alle liturgische activiteit samengebracht zal worden in die ene nieuwe kerk van de Emmaüsparochie zullen de bestaande vijf kerken van Sint-Andries en Sint-Michiels aan de eredienst onttrokken worden.

Mussennest

De voormalige boerderij Mussennest

Boven de oorspronkelijk voorziene inplantingsplaats vlak ernaast aan de Abdijbekestraat wordt nu de voorkeur gegeven aan de site Mussennest omwille van de kwalitatief veel betere bouwmogelijkheden en de veel vlottere ontsluiting van de site.

De volgende stappen voor de realisatie van het Kerkenplan worden nu de uitwerking van een nieuwbouw met hoogstaande architectuur en state of the art technische infrastructuur. En er moeten ook concrete beslissingen genomen worden over wat verder zal gebeuren met de oude parochiekerken.

Kerkenplan: belangrijke stap gezet