Oasemoment 26 september

Nieuws

Na twee maanden zomerpauze hernemen de maandelijkse Oasemomenten van de Emmaüsparochie op donderdagavond 26 september. Het eerste Oasemoment van het nieuwe seizoen wordt een bezinning rond het thema ‘Blij dat jij er bent’.

‘Blij dat jij er bent’ is het jaarthema dat het bisdom Brugge gekozen heeft voor het werkjaar 2019-2020. De Emmaüsparochie maakt er werk van. Ze heeft er niet alleen haar Startviering rond gebouwd, maar wijdt er nu ook een Oasemoment aan.

Want het is een sterk thema. We weten het natuurlijk maar al te goed: we hebben de mensen om ons heen nodig. Maar laten we die mensen ook voldoende blijken hoe blij we met hen zijn? Er zijn nochtans duizend en één manieren om onze waardering uit te drukken. En eerlijk, ook al beseffen we hoe goed en zelfs nodig het is dat we van elkaar verschillen, toch kan het een hele opgave zijn om dag in dag uit met die ander samen te moeten werken. Elkaar aanvaarden zoals we zijn en die waardering voor de ander ook uiten gaat ons niet altijd makkelijk af. En dat kan samenleven soms zuur maken.

Over die vaststelling zal het Oasemoment bezinnen. Maar het zal daarbij een stap verder gaan en zich de vraag stellen: wat betekent het als christenmensen elkaar ontmoeten en samenleven? Kan dat echt een vreugdevolle ervaring worden? Kan élke ontmoeting een verrijkende ervaring worden? En hoe kan ons geloof ons daarbij helpen?

Zoals telkens zal het Oasemoment op zoek gaan hoe we ons dagelijks leven nog meer zin kunnen geven. Gaan we op zoek hoe dat dagelijkse leven helemaal niet ver af staat van de waarden die het evangelie en ons geloof ons meegeven.

Een halfuur stil worden, bezinnen en bidden, dat is het Oasemoment, elke maand opnieuw. U kan die ervaring opnieuw meemaken op donderdag 26 september om 19 uur in de Weekkapel van de Sint-Willibrordkerk (Keurvorst Karel Theodoorstraat 2, Sint-Andries).

Bent u nog niet helemaal in stemming? Geen nood, u bent al een halfuur voordien welkom om de drukte van u af te laten glijden en helemaal tot rust en stilte te komen.

Donderdag 26 september om 19 uur in de Sint-Willibrordkerk.  Welkom voor het eerste Oasemoment van het nieuwe Emmaüswerkjaar.

Oasemoment 26 september