Klokken luiden 4/10

Nieuws

Kijk niet vreemd op als u op vrijdag 4 okober om 14 uur plots de kerkklokken hoort luiden. Die klokken luiden als een oproep tot vrede wereldwijd.

Achthonderd jaar geleden ontmoette Franciscus van Assisi, op pelgrimstocht naar het Heilig Land, sultan Malek Al-Kamil van Egypte. Dat was een sterk gebaar van dialoog en in die bloedige tijd van kruistochten toch wel een bijzonder vredesinitiatief om het vijanddenken te doorbreken. Twee vreemden ontmoetten elkaar in vrede, met één adem en hartslag voor God. De één was en bleef christen, de ander was en bleef moslim.

Die ontmoeting heeft een bijzonder effect gehad, in het bijzonder op Franciscus. Hij had geloofsverwantschap gevoeld met een andersgelovige en was onder de indruk van de adhan, de oproep tot gebed die klonk doorheen stad en streek. Kort daarop schreef hij een brief aan de stadsbestuurders waarin hij opriep om elke dag de klokken te luiden of een andere oproep tot gebed te geven.

Verbondenheid en dialoog

Naar aanleiding van dit inspirerende verhaal van ontmoeting en vredesopbouw zullen op vrijdag 4 oktober omstreeks 14 uur, simultaan met het vrijdagmiddaggebed van de moslims, wereldwijd klokken luiden als uitnodiging om in verbondenheid met elkaar te bidden voor vrede, dialoog en ontmoeting.

Ons bisdom en ons decanaat sluiten zich bij dit mooie initiatief aan, zodat ook bij ons overal de kerkklokken zullen luiden.

4 oktober is de feestdag van de heilige Franciscus van Assisi. Het klokkengelui op die feestdag en op het uur van het vrijdagmiddaggebed van de Moslims is een oproep om, in verbondenheid met onze moslimbroeders en -zusters, samen te bidden voor vrede en zo met alle mensen van goede wil een teken van hoop te geven voor onze wereld waar vrede een kostbaar goed is.

Klokken luiden 4/10