Oasemoment 24 oktober

Nieuws

Op donderdagavond 24 oktober om 19 uur biedt de Emmaüsparochie weer een Oasemoment aan. Het weekend daarop zal het evangelie gaan over een farizeeër en een tollenaar, de zelfgenoegzame farizeeër tegenover een tollenaar die zichzelf maar een arme zondaar vindt.

Maar Jezus heeft het niet voor mensen die overtuigd zijn van hun eigen rechtvaardigheid en neerzien op alle anderen. Hij waarschuwt: “Ieder die zich verheft zal vernederd worden, maar wie zich vernedert zal verheven worden.” Naar die radikale woorden zal het Oasemoment vooruitblikken.

De farizeeër prijst zichzelf de hemel in, maar daar oordeelt God dus wel anders over. God blijkt vooral te kijken naar het hart van beide personen: vanuit welke gesteldheid bidden ze? en welke plaats geven ze Hem in hun leven?

Maar hebben wij niet allemaal een beetje van zowel de farizeeër als de tollenaar in ons? Vergelijken wij ons niet makkelijk met de ander en hebben we dan al snel ons oordeel over die ander klaar?

We geven niet graag toe dat we ook kleine kantjes hebben. Maar die kleine kantjes en je kwetsbaarheid erkennen maakt je juist authentiek. God en de mensen houden van je om wie je bent met alles wat er in jou aan zon en schaduw is. Ware nederigheid is met lege handen voor God durven staan.

Het Oasemoment wordt een uitnodiging om daar stil bij te blijven staan en om kracht te putten uit dat besef. Het vindt plaats op donderdagavond 24 oktober, zoals steeds in de weekkapel van de Sint-Willibrordkerk (Keurvorst Karel Theodoorstraat 2, Sint-Andries). Het begint om 19 uur.  U bent er al een halfuur voordien welkom om de drukte van u af te laten glijden en tot rust te komen.

En zo biedt de Emmaüsparochie opnieuw haar maandelijkse afspraak aan om rond sterke teksten stil te vallen en, allen samen maar elk voor zich, tot gebed te komen.

Oasemoment 24 oktober