Oasemoment 24 januari

Nieuws

Het eerste Oasemoment van het nieuwe jaar vindt plaats op donderdag 24 januari om 19 uur in de kerk van Sint-Willibrord. We zullen dan terugkomen op het evangelie van de zondag voordien, waar Jezus op een bruiloft in Kana van water wijn maakt. Een verhaal dat de lachers wel ‘s geïnspireerd heeft tot opmerkingen over de vele wijn die tijdens dat huwelijksfeest gedronken moet zijn. Maar daar zal het Oasemoment het niet over hebben.

De evangeliepassage over het eerste wonder dat Jezus verricht kun je ook lezen als een oproep aan elke christen: ook wij kunnen van water wijn maken. We denken wellicht dat we ordinair water schenken. Maar van de gewoonste dingen van het leven kunnen we iets moois, iets rijks maken, op voorwaarde dat we het uitschenken, dat we het delen met anderen. Dan kun je met kleine dingen feest maken.

Als je het verhaal van Kana op die manier leest, wordt het plots een heel rijke inspiratiebron voor ons dagdagelijkse leven. Die piste wil het komend Oasemoment aanreiken, en op die manier meteen vitamientjes aanreiken voor het nieuwe jaar.

Ook in 2019 wil de Emmaüsparochie met haar Oasemoment op de vierde donderdagavond van elke maand een moment van stilte en bezinning aanbieden, een moment waar we even kunnen stilvallen en tijd maken voor wat écht belangrijk is. Zoals alle vorige Oasemomenten vinden ook de Oasemomenten in 2019 plaats in de Weekkapel van Sint-Willibrord. En ook het komende jaar bent u telkens reeds vanaf 18.30 uur welkom om tot rust en gebed te komen.

Oasemoment 24 januari