Onze wens voor 2019…

Nieuws

Het Emmaüsteam wenst u en al wie u lief zijn
een gezond en vreugdevol 2019 toe.

Moge in dit nieuwe jaar de roep naar vrede en verbondenheid
steeds sterker klinken dan de stemmen
die verdeeldheid zaaien en vijanden maken van medemensen.

En moge onze Emmaüsparochie meer dan ooit
een gemeenschap worden
waar die droom van samenhorigheid
en aandacht voor het welzijn van allen
al een heel klein beetje werkelijkheid wordt.

 

Onze wens voor 2019…