Sterke Startviering

Nieuws

De Emmaüsparochie heeft haar nieuwe werkjaar opnieuw ingezet met een feestelijke Startviering op zondag 15 september.

Het was al het vijfde opeenvolgende jaar dat onze parochie in september een bijzondere eucharistieviering viert om het werkjaar op gang te trekken. Dat was al telkens in een andere kerk, en als laatste van de vijf – last but not least! – was de eer nu aan de Sint-Michielkerk. Het is een mooie, heel warme viering geworden, waar de aanwezigen een rijke portie vitamientjes opgedaan hebben om als blije mensen door het leven te gaan.

Blij

‘Blij dat JIJ er bent’ is het jaarthema waar het bisdom Brugge voor gekozen heeft. En dat was ook het thema waarrond de Startviering opgebouwd was. Symbolisch was de kerk daarom versierd met kleurige vlaggetjes, en even symbolisch was de keuze om kinderen bij de offerande kleurige windmolentjes te laten aanbrengen.

Magnificat

Ook het evangelie bleef, op een heel andere manier weliswaar, bij het thema ‘Blij zijn’ stilstaan. Het ging over Maria die Elizabeth opzoekt en bij haar aankomst haar vreugde uitzingt in het Magnificat. Maria is blij dat ze op weg mag naar de ander toe.

En blij door het leven gaan was ook de rode draad doorheen de homilie van pastoor Filip Vanbesien. “Met tegen iets of iemand te zijn haal je veel makkelijker succes dan met voor iets of iemand te zijn,” merkte hij op. “In dat tegen zijn zit veel wrok, bitterheid zelfs. Dat kleurt de sociale media vaak zo negatief. Voor iets zijn daarentegen maakt mensen blij, het maakt mensen gelukkig,” gaf hij aan. “Gods boodschap is één grote oproep om ten diepste blij te zijn.”

Emmaüskoor

Er is veel en massaal gezongen tijdens de Startviering. Het was eigenlijk ook de officiële start van ons nieuwe Emmaüskoor, waarin de drie koren Laetare (Sint-Andries), het Sint-Caroluskoor (Sint-Baafs) en het Koninklijk Gemengd Parochiaal Zangkoor (Sint-Michiel) vanaf dit najaar hun krachten bundelen.  Samen met Solied, ook altijd van de partij bij onze Startvieringen, luisterde het Emmaüskoor de viering op. De zang klonk zowel krachtig als ontroerend warm, en de gelovigen zongen massaal mee. Indrukwekkend!

Nieuwe leden Emmaüsteam

Tijdens de viering kondigde pastoor Filip aan dat de leden van het Emmaüsteam, dat is het pastoraal team van onze Emmaüsparochie, zich allemaal engageren voor een nieuw mandaat van vier jaar. Volgens de regels van ons bisdom is het lidmaatschap immers voor telkens vier jaar, maar het kan wel verlengd worden. De eerste aanstelling van de teamleden gebeurde in 2015 bij de opstart van de Pastorale Eenheid Emmaüs. Het echt goede nieuws daarbij was dat enkele nieuwe, en trouwens ook jongere, mensen de stap willen zetten om lid te worden van het Emmaüsteam.

Bijpraten

Geen Startviering zonder aansluitend ook een receptie. Die vond plaats in de ruime weekkapel van Sint-Michiel en, voor wie daar niet meer binnen raakte, achteraan in de kerk zelf. Het was meteen een gelegenheid voor velen om bij te praten na een lange hete zomer en contact te hebben met kerkgangers uit de andere kernen van onze uitgebreide Emmaüsparochie. Want zoveel is zeker: voor onze jaarlijkse Startviering komen de mensen graag vanuit onze vijf oude parochiekernen bijeen op één plaats om samen te vieren.  Met velen samen bidden, samen zingen, samen luisteren naar het woord van God doet deugd, het inspireert en enthousiasmeert, telkens weer.

2020

Ondertussen zijn alle vijf onze kerken de voorbije jaren telkens eenmaal gastheer geweest voor een Startviering van de Emmaüsparochie. Volgend jaar herbeginnen we die cyclus en is Sint-Baafs weer aan de beurt. Op zondag 20 september 2020 om 10.30 uur. ‘t Is maar dat u het nu al weet.

Sterke Startviering