Oasemoment ‘Graankorrel’ op 22 maart

Nieuws

Zoals elke vierde donderdag van de maand biedt de Emmaüsparochie op 22 maart opnieuw een Oasemoment aan. Het zal voortborduren op het evangelie van het weekend dat eraan voorafgaat. Jezus zegt daarin: “Als een graankorrel niet in de akkergrond sterft, blijft hij onvruchtbaar. Maar hij moet sterven, alleen dan brengt hij rijke vruchten voort.”

Daarmee kijkt hij, in de laatste week van zijn leven, uiteraard vooruit naar zijn eigen marteldood en geeft Hij er zin aan. Maar meteen wijst Hij met het beeld van de graankorrel die in de aarde sterft de weg aan die wij moeten volgen om in zijn voetspoor te treden: sterven om te leven. Wie zich aan zijn leven vastklampt, verliest het. Geven om te leven, dat is de boodschap van Jezus. De weg van alle zaad is de weg van toekomst voor mens en wereld. Geen somber verhaal dus, geen verhaal over onze dood, maar over ons leven. Het is echt wel een rijke en hoopvolle tekst om de laatste week van de Veertigdagentijd in te gaan.

Het Oasemoment wil ons tot rust en bezinning brengen om ons helemaal voor deze boodschap open te stellen. En om samen tot gebed te komen, elk voor zich en toch allemaal samen. Het Oasemoment van de Emmaüsparochie vindt plaats op donderdag 22 maart om 19 uur in de kerk van Sint-Willibrord (Keurvorst Karel Theodoorstraat 2, Sint-Andries) en duurt een halfuur. U bent er al welkom vanaf 18.30 uur.

Oasemoment ‘Graankorrel’ op 22 maart