Vastenactiviteiten Emmaüsparochie

Nieuws

Ook dit jaar vinden in de vijf kernen van de Emmaüsparochie heel wat activiteiten plaats in het kader vande Veertigdagentijd, van bijzondere vieringen tot Solidariteitsmaaltijden en Koffiestops. Hieronder vindt u een volledig overzicht van wat nog komt.

De afkorting vooraan links geeft telkens aan in welke kerk of kern de activiteit plaatsvindt:

SA = Sint-Andries
SB = Sint-Baafs
SG = Sint-Godelieve
SM = Sint-Michiel
SW = Sint-Willibrord

De gewone weekendvieringen zijn in onderstaand overzicht niet opgenomen.

Zondag 18 maart

SG  – vanaf 8.30 u. – Solidair ontbijt t.v.v. Broederlijk Delen in Onze Ark, naast de kerk

Donderdag 22 maart

SW – 19 u. – Oasemoment ‘Als een graankorrel’ in de kerk vooraf stil gebed vanaf 18.30 u.

Palmzaterdag 24 maart

SG   – 16.30 u. – Palmzondagviering met palmwijding
SB   – 18 u. – Palmzondagviering met het Sint-Caroluskoor

Palmzondag 25 maart

SA –  9.30 u. – Eucharistie met palmwijding
SM – 11 u. – Palmzondagviering met palmwijding, met het KPG Zangkoor Sint-Michiel

Maandag 26 maart

SW – 19 u. – Verzoeningsviering voor de hele Emmaüsparochie

Witte Donderdag 29 maart

SA  – 19 u. – Witte-Donderdagviering met koor Laetare
SB  – 19 u. – Witte-Donderdagviering met het Sint-Caroluskoor; aansluitend stil gebed tot 21 u.
SG  – 19 u. – Witte-Donderdagviering met KPG Zangkoor Sint-Michiel

Goede Vrijdag 30 maart

SM – vanaf 11.30 u. – Sober maal in Kakelbont (P.C. Zwaenekerke, Oudekerkstraat 23)
SA – 12 u. – Sobere rijstmaaltijd in Huize Wellecome
SB  – 13.30 u. – Kruisweg school Zandstraat
SA – SB   –   SG   –   SM   –   15 u. – Kruisweg
SB – 19 u. – Kruisverering met het Sint-Caroluskoor
SM – 19 u. – Kruisverering met KPG Zangkoor Sint-Michiel
SW – 19 u. – Kruisverering met de Gregoriaanse koren van Sint-Andries
en Sint-Willibrord

Stille Zaterdag 31 maart

SG  – 19 u. – Paaswake met koor Idoena
SB – 20 u. – Paaswake met koor Solied
In alle vieringen op Stille Zaterdag wordt de tweede collecte ten voordele van Broederlijk Delen gehouden

Paaszondag 1 april

SA – 9.30 u. – Paasviering met het Gregoriaans Koor
SW –   10.30 u. – Paasviering met het Sint-Caroluskoor
SM – 11 u. – Paasviering met het KPG Zangkoor Sint-Michiel
In alle vieringen op Paaszondag wordt de tweede collecte ten voordele van Broederlijk Delen gehouden

Vastenactiviteiten Emmaüsparochie