Weer missen vanaf 9 juni

Nieuws

We hebben er lang naar uitgekeken, en nu kan het eindelijk weer: we vieren opnieuw eucharistie in onze kerken!

Elke week is er in elke van onze vijf kerken één eucharistieviering, vier in de weekends en één halverwege de week.

Het aanbod is helemaal hetzelfde als net voor de lockdown eind oktober vorig jaar, met elke week in elke van onze vijf kerken één eucharistieviering. In het weekend zijn er twee missen op zaterdag en twee op zondag, en op woensdag is er de midweekviering.

Zo ziet het aanbod eruit voor de komende weken.

Weekend

Op zaterdag is er een mis
–  om 16.30 uur in Sint-Michiels
–  om 18 uur in Sint-Godelieve.

Op zondag is de mis
–  om 9 uur in Sint-Andries
–  om 10.30 uur in Sint-Baafs.

Tijdens de week

–  Op woensdagis de midweekviering om 18.30 uur in Sint-Willibrord. Ook deze midweekviering geldt als zondagsmis.

Vanaf woensdag 9 juni

De versoepeling waar het Overlegcomité toe besliste gaat in op woensdag 9 juni. Die dag vindt al onze eerste midweekviering plaats. En de eerste weekendvieringen zijn op zaterdag 12 en zondag 13 juni.

In elk van de vieringen op 9, 12 en 13 juni zal de paaskaars van de betrokken kerk gewijd worden. Want met Pasen waren er geen vieringen, en dus konden de nieuwe paaskaarsen toen niet gewijd worden.

Veiligheidsmaatregelen

De veiligheidsmaatregelen blijven dezelfde als net voor de lockdown zeven maanden geleden. Tussen elke bubbel moet 1,5 meter afstand bewaard worden, elke aanwezige moet een mondmasker dragen, en bij het binnenkomen van de kerk wordt iedereen gevraagd de handen te ontsmetten.

Tot eind juni blijft het aantal aanwezigen bij een viering beperkt tot maximaal honderd. Vanaf 1 juli zouden er tot ten hoogste tweehonderd mensen mogen deelnemen aan een eredienst.

Uitvaarten en huwelijken

Ook bij een uitvaart of een huwelijk mogen vanaf 9 juni hoogstens honderd mensen in de kerk zijn. En net zoals bij de gewone eucharistievieringen zou dat aantal vanaf 1 juli opgetrokken worden naar 200.

Weer missen vanaf 9 juni